This month January 2018February 2018

SBMC Christmas, Dec 25

14. Christmas vawt na tu mun zon vai ki kup na le khen sat na:  Laurel sang mun zong tu palai teng in nase tak ki zong aa, a mun leh a man ki lem ki mu zo...